Bifolket

Bukcfast

Krainer

Norsk Brun bie

 

- Dronninga

- Droner

- Ammebier/pleiebier/pussebier $

- Vokter bier

- Trekk bier

 - Vinterbier

Nektar

Honning

Pollen /kvikkpollen

Propolis

 Voks

 

Avlegger

Renselselflukt

Drivforing/Apifonda

Trekket

Bunnbrett

Typer kasser

Yngelrom

Bitømmebrett

Dronninggitter

Skattekasse

 Bigården

Skogkanten  og hogstfelt

Slynge

Honningløsner

Lovverket

Lov om dyrevelferd

Forskrift om birøkt

Forskrift ved svikt i honningproduksjon

Røykpuster/vann/melkesyre

Sykdom

-  Norsema/bukløp

- Varoa

Test

- Åpen yngelråte

- Lukket yngelråte

- Trapemidd

- Kalkyngel

Svermfangerkasse

Voksmøll

Vandring - sertifisering og bestemmelser

Forretningsplan

Test

Produksjonstilskudd

Sukkeravgift

Jordbruksfradrag i inntekt

Erstatningsordning

Hvordan krystalisere honning

Produsentnr

Organisajonsnr

KSL - Ting du brukter i birøkt

Merverdiavgift

Kontantsalg - Altinn

Andelsinnskudd HC - rabatt

Dårlig økonomi - mulighet for å søke HC

NC kassetten

 

Hvor kan jeg ha bier?

Sikkerhet

Planlegging

Driftsplan

  

Tegn på noe er galt

Bikuben

Matsituasjonen

Plass i bikuben

Yngel

Hindre sverming

Bier svermer

Fange sverm

Tiltak mot varroa

Innvintring

Blanding av sukkerlake

Sukker i forkar

Plassering av bigården

Broder Adam og Bukfastbiene

Buckfastbier og hvordan de avles

Bukfast : Vedlikehold av egenskaper

Buckfast: Fornyelse og forbedring

Bukfast: Utnyttelse av arvestoff

Buckfast: Linjer og stamtavler

Bukfast: Avelsprosjekt for nye avelslinjer

Bukfast_ Hygiene og utrensningsevne

Bukfast: Arbeidsfordeling i bisamfunnet

Bukfast: Hvorfor biedronninger varierer

Buckfast: Søsterdronninger som droneprodusenter

Buckfast: Dronene

Buckfast:Størrelsen på bier ulempe/fordel

Bukfast:Broder Adams avelsopplegg

Buckfast: Avelsarbeid på Bukcfastbier

Seleksjon av avelslinjer

Å avle frem egenskaper

Sammenligning av raser

Dronningavl - hurtig

 

 

 

Ting du kan lage selv:

Enkelt tak

Innskuddsforer som biene tetter

 

Er dronninga i normal egglegging?

Har biene plass nok?

Er det noe unormalt i kuben?

Sitter det mye bier i flyåpningen og ventilerer?

Er bier falig

 

Seljetrekket

Løvetann

Løvetann

Løvetann

Hvitveisen

Bringebær

Røsslyng

Hvitkløver

Raps

Lind

Gjeiterams

Blåbær

Jordbær

Epler

Pærer

Krøkebær

Økonomi 

Inntekter

Utgifter/kostnader

Biologi

Dansen

Plantevern - sprøyting - regler

1-2-3 Starteren (youtube)

cloake`s metode - YouTube

Drivforing i trekkpauseer, bruk av foringskarm, bitømmerbrett og skrellevoks - YouTube