Matsituasjonen    
    Bisamfunnet bør til en hver tid ha minst 3-4 kilo honning eller for lagret i tavlene. Dette må sjekkes regelmessig. Et sterkt bifolk med mye yngel forbruker ca 2 kg mat daglig når det nærmer seg toppen av sommerutviklingen. Ved dårlig trekk tæres det på matreserven. Det er spesielle blomster og trær som gjør at det blir honning i kassene: selje og pil, løvetann, kløver, frukttre, bringebær og lyng. Da har jeg nevnt de sikreste.    
         
    Ikke la deg lure av at biene flyr, eller at det er varmt og mye blomstring. Som for eksempel i juli måned. Juli er en trekkfattig måned, men med lokale variasjoner. Det er ikke sikkert det er trekk som gjør at biene får dekket dagsbehovet av mat.    
         
    Vær spesielt oppmerksom på matsituasjonen ved utvintring og tidlig på våren. Når du tar sommerhonning fra biene må du alltid la biene beholde 4-5 kg, i trekkfattige områder noe mer . Men sjekk forsituasjonen ofte. Lyngtrekket starter som regel først noen dager ut i august.    
         
    Et bisamfunn som når sultegrensen, vil redusere yngling og stanse i utvikling. I verste fall vil det dø.    
         
    Innskuddsforeren må også fylles opp. Den fungerer som en liten trekkilde og kan stimulere dronningas egglegging ved trekkpauser. Biene klarer ikke bearbeide tørrsukkeret til mat i så stor mengde at det erstatter tavlefor hvis det blir matmangel i kuben.    
         
    Dersom bifolket har lite mat kan du tilsette en fortavle fra en annen kube. Du kan gi det Apifonda, eller sukkeroppløsning. (OBS honningforfalskning – ikke salgbar vare)    
         
    For drivforing og innvintring henvises til faglitteraturen. Drivforing om våren holder utviklingen i gang selv om det er for kaldt i lufta til at biene kan fly ut av kuben. Ved innvintring må du også sjekke at biene har tatt foret til seg. (Løft på kuben. Hvis den er lett i forhold til antall tavler, må du sjekke ekstra).