Ammebier /pussebier/pleiebier

Jeg kan ikke få sagt dette tydelig nok. Disse biene er de viktigste biene utenom dronninga i kuben. Det hjelper ikke å ha den beste dronninga, om du ikke har nok ammebier i et bifolk. Dronninga gjør ikke noe etter at hun har lagt egget, og hun regulerer eggleggingen etter tilgangen til ammebier. Om du har et svakt bifolk om våren og et veldig sterkt, - så kan det være veldig fristende å ta yngel fra det sterke, og å flytte over til det svake. Her skal en derimot være veldig forsiktig. Du skal vite hva du gjør, og hvorfor du gjør det - og ikke minst når du gjør det. Gjør du det i slutten av april, så kan det hende at dronninga i det svake bifolket har vurdert styrket av ammebier til at det ikke klarer å holde mer yngel varme. Da oppnår du kanskje bare at du svekker det sterke, og setter det tilbake i utvikling. Venter du derimot til i midten av mai, så kan det henne at du kan gjøre opperasjonen i det sterke som et svermhindrende tiltak. Du setter ikke bifolket tilbake, men hjelper samtidig det svake.

 Noen deler biene opp i forskjellige nivå, og kaller de for ammebier, pussebier og pleiebier. Jeg tror ikke dette er hensiktsmessig, da det er vist at bier forandre arbeidsoppgaver etter det som det er behov for. En trekkbie kan godt bli en pleiebie om bifolket har behov for dette.