Er biene farlige?
I utgangspunktet er bier veldig rolige insekter, og de er ikke ute etter å stikke folk. Bier blir hengende fast og dør når de stikker, de bruker derfor brodden kun i selvforsvar når de føler seg truet. I Norge har man et aktivt avlsarbeid på bier hvor godt gemytt er et viktig mål.
Biene er i stor grad opptatt av å sanke blomsternektar for å produsere honning og samle pollen. Biene gjør en svært viktig jobb med å pollinere ville og kultiverte planter. Derfor et det viktig å ta vare på biene.