Planlegging

Planlegging er en av nøkkelene i birøkting. Vi er forskjellige som mennesker, og noen behersker uforutsette situasjoner bedre enn andre, og det er bra. Men i birøkt vil det alltid skje uforutsette ting. Det vil alltid skje noe som du ikke har planlagt, men om du ikke har noen planer - ja, da kommer du til å slite. Dette er særlig viktig når en går fra hobby til næring. Har du ingen plan for når du skal ha klart neste påsett av kasser, og plutselig så må du kanskje gjøre ferdig 50 kasser i løpet av en da, så ringer de fra skolen : "du må hente barnet, å kjøre på legevakten" Der gikk de timene, eller om naboen ringer, og sier at det sitter en sverm på veggen. Har du svermfangerutstyret klar?

Hør ikke på en birøkter, hør på mange - det finnes mye god informasjon, og det meste går bra. Men det er dyrt å ikke planlegge, for da må en kjøpe ferdig - og det koster. Før var birøkting et håndtverk, der en selv laget det meste selv. Jeg lager mye selv, og dette vil jeg gjerne formidle.