Skattekasse(er) er de kassene som er plassert over dronninggitteret. Navnet kommer nok av at her samler biene de skattene som de samler inn, som er honningen. Dronninggitere hindrer at både dronning og droner kan komme hit. Vær nøye med plassering av dronninggitter. Dette vil spare deg for mye arbeide i forbindelse med produksjon av nye avleggere. Bier fra skattekassene kan uten problem brukes i nye avleggere.