Merverdiavgift (MVA) (oppdattert 23.5.20 - og det tas forbehold om regelendringer etter dette)

Dette er en avgift som skal betales for den merverdien som skapes gjennom den virksomheten som du driver. Det er et krav om at du skal ha kr 50.000 i omsetning før du er merverdiavgiftspliktig. Dette må ikke forveksles med skattepliktig omsetning.

Når du selger honning til forbruker, for kr 115, så er 15 kr merverdiavgift (Det er 15% merverdiavgift på mat).

Du får fradrag for merverdiavgift som du har betalt for det du kjøper, f.eks. Sukker, voks, kubematriell, strøm .

 

OBS:

Du får ikke fradragsført merverdiavgift på det du har kjøpt før du er merverdiavgiftspliktig selv.

 

Honning Centralen SA

Når Honning Centralen utbetaler oppgjør for honning som de kjøper av deg, så utbetaler de med 25% mva. Dette kan de gjøre fordi det er et samvirkelag, og honningen som de kjøper av oss er å betrakte som en råvare, og ikke en matvare. Om du skulle selge honning til en annen oppkjøper, så har du ikke lov til å legge på de 25%. Hvis du ikke er mva pliktig, så må du ta hensyn til denne fordelen.