Jordbruksfradrag i næringsinntekt

Driver vi næring, så regner vi med å få overskudd. Dette skal beskattes. Birøkt faller inn under landbruksnæring, som gir litt gunstig beskatning.

Når vi driver næring, så deles vår inntekt i to. En del som det skal regnes trygdeavgift av. Denne reduseres ikke av jordbruksfradraget. Det er dette som gir oss gunnlag for sykepenger og pensjon.

Fra denne inntekten trekkes de så fra et lite "skjermingsfradrag", og bl.a. kapitalkostnader.  Vi får en næringsinntekt. Dette danner grunnlaget for jordbruksfradraget.