Yngel    
    Sjekk at det er egg, åpen yngel og lukket yngel i rimelig mengde. Da kan du regne med at dronning er OK og at yngelproduksjon går sin gang. Redusert egglegging kan være symptom på gryende sverming, gammel dronning eller en periode med dårlig trekk.    
   

 

   
    Pukkelyngel eller bare droneyngel er et tegn på at dronninga ikke fungerer lenger.    
   

 

   
    Sjekk at den åpne yngelen er hvit og perlemorsaktig, og at den forseglede ligger i tette fine felt på tavlene. Det er tegn på at yngelen er frisk og at det ikke er innavlsdepresjon. Litt hullete yngelleie trenger ikke bety at noe er galt.    
         
    Det er tre perioder i vårt distrikt det er spesielt viktig å stimulere dronningas egglegging og ha stor yngelproduksjon.    
    a) På våren for å få kubene opp i styrke slik at de kan utnytte vår og forsommertrekk.    
    b) Fra St. Hans og litt ut i juli. Da blir trekkbiene for lyngtrekket (Østlandet) født.    
    c) Fra slutten av lyngtrekket og etter. Da blir overvintringsbiene født.    
     Jo større yngling i denne perioden, desto bedre av hensyn til overvintringsevne og varroabekjempelse.    
    Det som øker eggleggingen er trekk, tørrsukker i innskuddsforeren, annen drivforing (ikke slik at det blir honningforfalskning) eller ung dronning.

Et friskt bifolk, kjennetegn: