Fange sverm

De fleste birøktere gjør mye for å unngå sverming. Men uansett svermhindringsmetode så hender det at egne eller andres bier svermer.

 

Som birøkter har man et felles ansvar for å ta seg av svermer slik at de ikke er til sjenanse for våre omgivelser. Derfor bør man så langt man kan hjelpe de som har fått en sverm i hagen eller veggen. Nedenfor følger et par tips til hvordan man kan fange inn svermer og behandle de. Innfangingsmetode må tilpasses etter hvor svermen sitter. Sitter svermen for vanskelig til bør man la den gå. En sverm er ikke verdt å risikere liv og helse for.
Oppi trærne
Når biene svermer slår de seg ned på en grein eller et annet tilfeldig sted i nærheten av kuben mens speiderbier er ute og leter etter et mer passende hjem. Hvis man får plassert en fangstkube over svermen kan man røyke biene opp i fangstkuben. Sitter svermen på en tynn gren kan man riste biene ned i fangstkuben eller sage av greina slik at svermen faller nedi. Det viktigste er at dronningen er med i kuben slik at resten av biene følger etter. Har man voks og litt honningrester i kuben vil dette også bidra til å lokke biene inn.
Har man ikke en egen fangstkube kan man bruke en halmkube eller en pappeske til å fange svermen i. Skal man klatre opp i en stige er det viktig at det man oppbevarer svermen i er lett å holde i slik at man kan bruke en ledig hånd til å holde seg fast i stigen. Her kan en svart søppelsekk være et alternativ. Bruker du en fangstkube husk å stenge den igjen før du klatrer ned. Hvis dronningen ikke har kommet med kan biene plutselig bestemme seg for å fly opp igjen, og du må gjøre jobben på nytt.  Som regler får du ikke med deg alle biene når du rister svermen opp i kassen. For at du skal få med deg alle biene kan du sette kassen med den innfangete svermen med flyhullet oppe på stedet til kvelden, men da må du være sikker på at du har dronninga inne i kassen. Her må du selv vurdere hva som er best.
Inni veggen
Hvis svermen får henge til speiderbiene har funnet et nytt egnet hjem vil svermen forflytte seg dit. Det kan være en tom kube, et hult tre en husvegg eller et annet egnet sted. Det er spesielt når biene slår seg ned i husvegger at man blir tilkalt for å gjøre noe med problemet. 
Ser man bier som flyr til og fra veggen mistenker man naturlig nok at det sitter en sverm på innsiden. Hvis du tar hånda og kjenner rundt på veggen kan du kjenne at veggen er varmere der svermen sitter enn området rundt. For å sjekke hvor svermen sitter kan du ta en drill med et langt bor og borre nederst i området hvor du tror biene sitter. Kommer drillen ren tilbake betyr det at svermen ikke sitter så lavt. Kommer drillen tilbake med honning på vet du at svermen sitter der.
Etter å ha fastslått hvor stort område svermen bruker begynner du å fjerne veggpanelet. Bruk sag og brekkjern for å fjerne veggpanelet i området hvor svermen sitter. Deretter kan du skjære ut vokset biene har bygd og fjerne flest mulig av biene. Legg voks og bier i en pappeske eller lignende. Det er viktig å få fjernet alt av voks- og honningrester og få tettet veggen godt igjen slik at veggen ikke rekoloniseres.
Hvis huseieren ikke ønsker å få fjernet deler av veggen sin, men ber om at biene blir avlivet der de sitter kan du anbefale de å kontakte et firma som jobber med skadedyrutrydding. Men hvis man ikke fjerner voks og honning er det sjanser for at det vil komme en ny sverm som vil rekolonisere veggen. Det er viktig å tette igjen alle mulige innganger i veggen, noe som kan være vanskelig.
Hva gjør du med svermen?
Når du har fjernet en sverm må du avgjøre om du vil beholde denne eller om du vil avlive den. I følge dagens forskrift og utkast til ny sykdomsforskrift har du ikke lov til å ta fremmede svermer inn i egen bigård. Disse skal settes inn i en svermfangerbigård og sertifiseres før de kan overføres i egen bigård. Dette medfører en del medarbeid, og du må selv vurdere om du vil gjennomføre dette eller om det er enklere å avlive svermen på stedet. Avliving av en sverm gjøres enkelt ved å fylle en bøtte med vann, hell i litt zalo eller annen såpe slik at overflatespenningen brytes. Sprøyt så dette vannet på biene. Dette er en rask og effektiv måte å avlive biene på.
Hvis du er 100 % sikker på at svermen kommer fra din egen bigård kan du ifølge dagens forskrift og utkast til ny sykdomsforskrift føre denne tilbake til egen bigård. I utkastet til ny forskrift åpnes det for å sette en egen svermfangerkasse i egen bigård. Om dette blir tillatt i den nye forskriften kan dette gjøre arbeidet med innfanging av svermer mye enklere, men det er ikke sikkert at biene vil bruke denne kassen  
Stell av sverm
Når du har fanget inn svermen og bestemt deg for å beholde den så trenger svermen litt stell. Svermfangerkuben med svermen i settes mørkt og kjølig med god lufting til kvelden. Du kan sette den i en kjeller eller i skyggen av et tre. Gjør klar en kube med 6-10 byggevokstavler avhengig av hvor stor svermeren er, ca 4 tavler pr kg bier. Mellom bunnbrettet og yngelrommet med tavler setter du en tom kasse og stenger flyhullet. Før det blir mørkt utpå kvelden fjerner du forsiktig bunnen i fangstkuben. Flytt til side kassen med tavlene og slå svermen ut av fangstkuben og ned i den tomme kassa. Sett kassen med tavlene oppå tomkassen igjen. Etter noen minutter vil biene ha krøpet opp i den øverste kassa og du kan åpne flyhullet. Tomkassen fjernes dagen etter. Sett på en fôrkopp og et par liter sukkersirup. Biene vil bygge ut tavlene i løpet av noen dager. Går byggingen tregt kan du gi de mer fôr.
Ifølge forslag til ny sykdomsforskrift skal fremmede svermer, altså svermer som man ikke med 100 % sikkerhet vet at kommer fra egen bigård, først settes på byggevokstavler eller tavler med byggeanvisning i en tom, rengjort kube. Etter fire dager skal biene settes over i en rengjort kube med nye byggevokstavler. Vokset fra den første kuben sendes til omsmelting eller brennes. Altså skal fremmede svermer settes på 2x byggevoks.
Svermer som du er 100 % sikker på at kommer fra egen bigård trenger ikke å settes på byggevoks to ganger.
Skift dronning
Sverming er en arvelig egenskap. Har du bier som svermer bør du skifte dronning hos disse. Du bør også skifte dronning hos svermer du fanger inn. Vil du lære mer om dronningskifte spør om det skal arrangeres kurs i noen av dine nærliggende lag.