Løvetann

Løvetann er en viktig plante for oss birøktere. Den er tidlig ute, og gir godt med pollen. Den gir også bra med nektar, og enkelte år kan sterke bifolk trekke inn ganske bra med nektar på et godt løvetann trekk.