Tiltak for å hindre sverming    
    Birøktforskriften pålegger deg å forhindre sverming. Dessuten er sverming uforenlig med rasjonell drift og optimalt honningutbytte.    
    Langsiktig:    
    Sjekk faglitteraturen og hva andre birøktere gjør. Gjør dine valg ut fra hvor du bor, hvilke trekk du skal utnytte, hvor svermetrege dine bier er, dine muligheter til å stelle biene (ferie), osv. Det viktigste er å finne en metode som sparer birøkteren for tunge løft, og som gjør at det ikke er nødvendig å gå gjennom kuben hver åttende dag for å se om det har blitt dronningceller.    
    Det mest effektive er en form for deling av samfunnet, f. eks ta ut bier til en avlegger.
Noe mindre effektivt er yngeloppflytting, men kombinert med godt trekk og god plass for bier og egglegging, går det bra hvis man har svermetrege bier.
   
    Kortsiktig tiltak (krisetiltak)    
    a) Det er egg i cellekoppene. Dette trenger ikke være noe problem hvis det er godt trekk og svermetrege bier, men følg med. Fjern alle cellekoppene med egg. Du har 8 dager på deg før den første svermen eventuelt kan komme. Se forøvrig om utskiftingsceller nedenfor.    
    b) Det er åpne larver i cellekoppene Hvis det er få cellekopper, kan det være utskiftingsceller og de kan føre til dronningskifte uten sverming. Dette er ikke så enkelt å vurdere. Følg med. En dronninglarve ligger i åpen celle i totalt 5 døgn. Sverm kan komme når første dronningcelle er forseglet. Fjernes alle cellene har man nye 8 døgn før svermen kan komme. Ved god trekk kan det hende at kuben ikke svermer.    
    c) Hvis det er mange dronningceller, og de sitter nær ytterkant av tavlene mot trelistene og larvene er ganske store er det signal om svermetrang. I dette tilfellet anbefales deling av bikuben. Let opp donninga, la den få med en eller to yngeltavler i et nytt yngelrom, resten utbygde tavler. Dette setter du på den gamle kubens plass. Den gamle kuben flytter du til en ny plass i bigården. Flytt også skattekasse fra den gamle kuben på det nye yngelrommet. På den nye plassen får du resten av yngeltavlene.Pass også på at de har mat.    
    Når biene ikke lenger kan trekke ut nødceller, skjærer du ut alle dronningcellene, unntatt en. Vær forsiktig med forseglede dronningceller. De må ikke ristes, skakes, legges på siden eller vendes opp ned. Dette kan utvikle seg til et nytt bisamfunn, eller du kan forene med en annen kube f. eks før lyngtrekket. Du kan også gjennomføre samme delingen med et snelgrovebrett.    
    d) Kuben har svermet.     
    -Dersom det er krypeferdige dronningceller i kuben, ville jeg skjære ut alle unntatt en. La den krype,fly ut til paring og bli den nye dronningen i samfunnet    
    .-hvis kuben nettopp har svermet og det  er åpne dronningceller (i tillegg til noen nyforseglede) i kuben, ville jeg la en åpen celle stå igjen. Den vil ikke krype før det har gått 8 dager. Etter 6 dager (altså to dager før dronninga skal krype) ville jeg gå gjennom kuben på nytt og skjære vekk eventuelle nødceller. Ellers kan det bli mer sverming.    
    -hvis du kan kjøpe en ny dronning er det trolig beste løsningen. Du skjærer ut alle celler i svermeresten, venter 6 dager og fjerner eventuelle nødceller. Så tilsetter du den nye dronninga i innføringsbur. I dette tilfelle er det en sikker innføring, forutsatt at det ikke går noen dronning der fra før    
         
   

Nå sier den nye forskriften at svermer skal i karantene og bygges om. (Se forskriften) De bør også behandles mot varroa. Dette er meget viktig når man ikke vet om svermen kommer fra egen bigård.  Ukjente svermer kan bringe med seg yngelråtesmitte og mye varroa.