Selja

Når selja begynner å bli gul om våren, så trekker jeg et lettelsens sukk. Vårens eventyr for en birøkter er i gang.

Disse små gåsungene på selja, er masse pollen for våre bier, og dette er en viktig proteinkilde for biene når det skal fostres opp en ny generasjon. Mat har vi som birøktere sørget for gjennom en god innvintring, eller vi kan gi de erstatningsmat. Vi kan også gi de kvikkpollen, men det er et tydelig signal til biene at nå er våren her. Vi kan gjøre oss klare for en ny vår og sommer. Selja er for alvor en god start.

Selja kan også gi nektar, men det blir som regel ikke noe overskudd av dette.