Organisasjonsnr - MÅ LESES - Viktig!

Å drive en bedrift som du nå er i gang med, krever at en er registrert i Brønnøysundregisteret, og får et organisasjonsnr.

De fleste som starter med bier og honningproduksjon, starter et enkeltmannsforetak. Dette er det enkleste. Noen starter også andre typer virksomheter som aksjeselskap, ansvarlig selskap og samvirke foretak. Det jeg skriver, er ment for enkeltmannsforetak.

Når du registrer deg, så er det viktig at du skriver hva du skal holde på med. Du må skrive at du skal drive med birøkt og salg av honning. Dette er viktig hvis du senere skal søke om produksjonstilskudd, da denne søknaden blir avvist om du ikke får rett kode i enhetsregisteret.