Forretningsplanen - ditt viktigste arbeidsredskap i din næringsvirksomhet

En forretningsplan er det viktigste styringsredskapet i din næringsvirksomhet.

Her tenker du gjennom hva som er din motivasjon og visjon for din birøkt.

Familie og livssituasjon. Er det mulig for deg å ikke ha ferie i perioden Mai-August? Mange av operasjonene i birøkt har et lite tidsvindu, og det kan bli hektisk om det i tillegg er utfordringer i forhold til vær.

Hvilken ressurser har du?

Hvilken bakgrunn og kunnskap har du om birøkt, og hva må du skaffe deg av kunnskap?

Hva er dine sterke og dine svake sider, og hva gjør du med de i forholde til din birøkt?

Økonom, utviklingsplaner, og tekniske ressurser?