Dronninga

Dronninga er kubens viktigste bie. Dronninga er sjefen i bifolket, og hun bestemmer. En god dronning kan legge opp til rundt 2000 egg pr døgn. Det er doningens gemytt som bestemmer bifolkets gemytt.

Hvis en dronning dør, vil bifolket prøve å lage seg en ny dronning. Dette gjør de ved å skape riktig forhold for en av de andre ...

Å ha fokus på dronninga er en av nøkkelene i effektiv birøkt. Gode produktive dronninger, gir flere bier, og flere bier gir mer honning. I forklaringen under dekningsbidrag har jeg laget et eksempel på hva dette kan bety.

Jeg tenker, at jeg ikke er god på dronningproduksjon, og jeg kjøper mine dronninger. Da får jeg de med farger, og kan bestemme hvilket år de er fra. En god dronning kan leve i 4-5 år, men om det er lurt å spekulere i det, kan være en annen sak.

Om jeg velger å kjøpe en ferdig parret dronning, så koster den ca 1000.- Det har vist seg at overlevningsevnen til dronningen er svært god de to første årene. Vi regner ikke året hun blir født, så en dronning kjøpt i 2021, bør byttes ut høsten 2023.