Dekningsbidrag

Mange har hørt fortjeneste og overskudd. Dekningsbidrag kan være en mer hensiktsmessig Overskuddet regner vi ut etter at alle utgifter er trukket fra, dvs. strøm, bilutgifter, kontorutgifter osv.

Et dekningsbidrag kan vi regne ut f.eks pr kube eller pr bigård.

 

Eks. 1:

Et bifolk gir deg 25 kg honning a snittpris kr 100.- = kr 2500

Du mottar produksjonsstøtt                                      kr   500 

Tilskudd til sukker                                                   kr   150  Sum inntekter kr 3150

Utgifter til  sukker                                                    kr  -200

Utgifter til voks                                                        kr -100  Sum utgifter kr 300   Dekningsbidrag kr 2850

 

Eks 2: Du kjøper en  ny paret dronning kr 900, og du velger å bytte den ut etter 2 år =  kr 450 pr år

Et bifolk gir deg 35  kg honning a snittpris kr 100.- = kr 3500

Du mottar produksjonsstøtt                                      kr   500 

Tilskudd til sukker                                                   kr   150  Sum inntekter kr 4150

Utgifter til  sukker                                                    kr  -200

Utgifter til dronning                                                  kr -450

Utgifter til voks                                                        kr -100  Sum utgifter kr 750   Dekningsbidrag kr 3400

Eksemplet viser ved å regne på dekningsbidrag pr.kube, så kan det å bruke penger på dronning, bety mer inntekter. I birøkt er dette svært viktig. Gamle dronninger, skaper ingen effektiv birøkt.

 

En kan ha færre kuber, og oppnå samme resultat, ved effektive dronninger.