Avlegger

Det finnes mange måter å skaffe seg flere bifolk på. Om en produserer disse i egen bigård, så kalles dette avleggere.

Et bifolk, er for å si det enkelt, biene til en en dronning. Skal du lage et bifolk, så er det tre måter å gjøre dette på:

1 ) Du kan avle en dronning selv.

2 ) Du kan kjøpe en dronning av noen som driver med dette.

3 ) Du kan la biene ordne dette selv, slik de har gjort dette i millioner av år.

Nr 1 og 2 er nok den sikreste metoden.

Jeg mener at avleggere skal en lage i trekkfri perioder, mens dronninger bør pares i perioder med trekk. Det derfor litt viktig å vite hva en en holder på med. Jeg vet at det jeg sier nå, er av enkelte i birøkter miljøet ikke helt stuerent, men kjøper du uparet dronninger, og skal pare de i egen bigård, så legg et dronningiter nede på bunnbrettet til de kubene som du ser at det blir produsert mye svermeceller eller at biene er hissige. Aller helst få kjørt disse biene langt bort. Dette er egenskaper en ikke ønsker å få med seg, og skulle de dronningene du skal parre, få parret seg med droner fra disse kubene, så arver de genene til den dronningen. Det ønsker du nok ikke.

Plassering av avlegger: Avlegger plasserer du på den plassen som morkuben har. Da vil de biene som er ute å flyr, komme hjem til en avlegger. I motsatt bør du kjøre avleggeren minst 6 km bort fra bigården, ellers risikerer du at biene flyr hjem igjen, og resultatet er at du har en dronning som går alene.

Sneglover