Voks

Voks er noe biene produserer, for at de skal kunne bygge celler som de bruker for at dronningen skal kunne legge egg, som skal bli til nye bier. Vi kan si at dette er boligen til den nye bien frem til den er ferdig utviklet. Biene bygger også voksceller for å lagre honningen. Biene er ivrige, og bygger fort ut en ramme, men biene bruker også mye energi på dette. Dette går på bekostning av honningutbyttet vårt.

Voksen som er i bikuben er en ressurs, så vi som birøktere tar vare på voksen. Det er i dag flere som tar imot voksen vår, og gir oss betaling.