Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er et tilskudd vi kan søke om når vi driver med birøkt. Tilskuddet var i 2018 kr 550 pr bifolk. Det kan være to bifolk pr kube. Betingelsen er også at dette skal være et overlevningsdyktig bifolk.

Det er regler for telledato. Fordi dette kan endre seg fra år til år, tørr ikke jeg å skrive dette på siden her.

Du må være registrert i Brønnøysundregisteret (brreg.no) og ha en næringskode som sier at du driver med birøkt (husdyrhold)

Du må ha et produsentnr. Dette får du på landbrukskontoret ditt. Det har også vist seg å være noen utfordringer med gård og bruksnr. om en ikke bor på landbrukseiendom. Fyll derfor ikke ut søknadsskjema siste kveld før fristen går ut.

Om du driver annen virksomhet som er stønadsberretiget, så kan du søke produksjonstilskudd fra første kube.

Om du bare driver birøkt, så må en ha minimum 25 bifolk for å få støtte.

Det er et bunnfradrag på kr 6000 for alle som søker om tilskudd (tall fra 2018)