Produsentnr.

Et produsentnr. er et nr som du får av landbrukskontoret i kommunen din, og det er knyttet opp til den eiendommen der du driver din virksomhet. Om du ikke har et gårdsbruk, så ordner de dette for det på landbrukskontoret, da det ikke er noe krav om å ha landbruk for å drive med bier.

Produsentnr. er viktig for å å kunne bli KSL registrert.

Produsentnr. er viktig for å kunne søke produksjonsstøtte

Produsentnr. er viktig hvis du skal kunne søke om erstatning.