Plass i kuben    
    Vi må sørge for at det er plass til biene, til honningen og at dronninga har plass til å legge egg. På samme tid må det ikke være så stor plass at biene får problemer med å holde varmen for seg og yngel. Plassituasjonen skal være tilfredsstillende for biene til neste gang kuben stelles, og du kan justere plassen med kasser eller pakkvegger.    
    En tommelfingerregel er at de biene som kryper fra en full tavle med yngel vil dekke to tavler. Således kan vi anslå plassbehov.    
         
    Dette kan være vanskelig å vurdere, men nybegynneren må absolutt lære seg hvordan bifolket vokser i omfang, og hvilket plassbehov det utløser.    
         
    På våren når bisamfunnet ikke engang fyller en kasse bør det sitte trangt ellers klarer det ikke å holde varmen. Reduser plassen med pakkvegg / innskuddsforer og la biene ta i bruk hele tavla helt fra bunnlista. Utvid plassen litt etter litt, men ikke raskere enn at biene må ta i bruk hele tavlene (helt ned til bunnlista). I denne perioden bør du utvide plassen for biene i kuben ukentlig    
    Når bisamfunnet blir sterkere og temperaturen stiger må biene ha god plass, ellers blir det lett sverming.    
    På høsten under lyngtrekket bør biene ha noe redusert plass. Bistyrken reduseres og mindre plass gjør at det er lettere for biene å avfukte lynghonningen.    
         
   

Jeg bruker følgende tommelfingerregler for påsetting av skattekasser:

   
    -Når det er yngel på 7 tavler i yngelrommet, setter jeg på skattekasse 1.    
    -Etter nye to uker har biene behov for skattekasse nr 2. Nå nærmer vi oss den kritiske fasen for sverming. Dette er også et greit tidspunkt for å lage en avlegger    
   

-Et livskraftig bisamfunn under godt trekk vil trenge skattekasse 3.  ca. 14 dg. etter at vi satte på den forrige.