Driftsplan

Dette tidsskjema er for birøkt i området rund oslofjorden. Avhengig av utviklingen i naturen, avvikler fremdriften med pluss/minus en uke.

Uke 13: Sjekke overvintring og rengjør eventuelle bunnbrett. Drivfore med apifonda.

Uke 17: Ta bort eventuelle pakkvegger, og erstatt disse med pent utbygde tavler. Drivfore med sukkervann via en isolert toppforer.

Uke 18: Kasse nr to på yngelrom.

Uke 20 : Legge dronninggitter over, og gi en ny skattekasse med 6 byggevokstavler i midten og 2 utbygde tavler på hver side.

Uke 21 :Lage cellebygger av en sterk bikube.

Uke 22: Lage avleggere

Uke 23: Ny skattekasse.

Uke 24: Utvide plassen i avleggere. Gi sukkertavler etter behov.

Uke 27: Klargjøre kuber for lyngtrekk.

Uke 28 : Kjøre kuber på lyngtrekk

Uke 35: Høste og slynge lynghonningen. Kjøre biene hjem fra lyngtrekket.

Uke 36: Høste lynghonningen i yngelrommet. Tavlene erstattes fortrinnsvis av pent utbygde tavler (alternativt byggevoks) Starte innforingen. Gi alle produksjonskuber 15 kg sukker oppløst i vann + 1 dl 35% edikksyre. Gi avleggere sukkervann etter behov (vurder styrke) Også her med edikksyre.

Uke 38: Drepe toårs gamle dronninger og foren bifolkene med av avleggerne.

Uke 46: Oksalsyrebehandling, isolere topp, og sikre kuben for vinter. Ønske biene en god vinter.

Uke 47-12: Sjekke utstyr, rydde tavlerom og slyngrom. Lage nytt utstyr osb.