Buckfast bien

Jeg begynte med bier i 2014, og jeg begynte med bukfast. Dette er en god bie, men i enkelte miljøer blir ikke vi som driver med bukfast sett på med blide øyner. I Norge har vi reinavelsområder (link kommer), og de med buckfast kan ha et problem med å dra på f.eks. lyngtrekk, hvis det er et reinavelsområde. Du kan selvfølgelig ikke ha bukfast om du bor i et reinavelsområde.

Nedenfor har du masse stoff om Broder Adam, og bukfast biene. 

 

Broder Adam og Bukfastbiene

Buckfastbier og hvordan de avles

Bukfast : Vedlikehold av egenskaper

Buckfast: Fornyelse og forbedring

Bukfast: Utnyttelse av arvestoff

Buckfast: Linjer og stamtavler

Bukfast: Avelsprosjekt for nye avelslinjer

Bukfast_ Hygiene og utrensningsevne

Bukfast: Arbeidsfordeling i bisamfunnet

Bukfast: Hvorfor biedronninger varierer

Buckfast: Søsterdronninger som droneprodusenter

Buckfast: Dronene

Buckfast:Størrelsen på bier ulempe/fordel

Bukfast:Broder Adams avelsopplegg

Buckfast: Avelsarbeid på Bukcfastbier

Seleksjon av avelslinjer

Å avle frem egenskaper

Sammenligning av rase