Dronninga begynner som regel ikke å legge egg med en gang, kanskje dagen etter.

Det kan hjelpe å vokse den gule plasten (men ikke cellekoppene). Rører ikke kuben før det er gått 5 dager, da er larvene uansett under 2 døgn gamle, som regel ett døgn og jeg tar ikke ut dronninga før de har begynt å startfore, i de fleste tilfeller er de startforet 5. dagen.  Får opptil 110 startforede larver, og de larver jeg ikke bruker kasseres. Dronninga bures ut og cellekoppene med larver settes i sellebygger/starter, som helst bør være dronningløs, men startforede larver blir også trukket ut over gitter i dronningriktig kube hvis du har yngeltavle, helst åpen, ved siden av. Åpen yngel der du vil produsere forsaft.

Dronninga bør være 2 år eller mer, da er biene mer villige.

Det er delte erfaringer med NC ramma og jeg lykkes heller ikke alltid, men om biene vil lage seller er det en enkel måte.

Dronningene kan pares i skattekassene, der de bruker droneventilen som flyhull. Jeg lager imidlertid dronningene i 5-delte skattekasser, med en yngeltavle og en tom tavle og en dronningselle i hver avdeling.

Om en skal pare i egen bigård, vær oppmerksom på om bifolkene har begynt å dra ut droner. Dette skjer som oftest i starten av Juni.

 

Fra kube.no

Dronningavl med NC kassett (informasjon)

Jeg brukte denne metoden på to serier i 2017 (30 og 20 larver) og foreløpig en serie i 2018 (30 larver). Ved alle 3 seriene har tilslaget vært 100%. Metoden jeg har fulgt er beskrevet nedenfor.

En kassett (NC-kassett) har plass til 110 cellekopper. Kassetten monteres i en pen utbygd tavle. Den ene siden av kassetten (her kalt baksiden) har helt lokk. Den andre siden, forsiden, har lokk med spalter som arbeiderbiene kan passere gjennom men ikke dronningen.

 

Cellebyggeren lager jeg på "omlarvingsdagen" (dag 0) umiddelbart før jeg overfører cellekoppene til cellebyggerlisten. Jeg tar en kube med minst 2 fulle kasser med bier. En kasse blir stående igjen på opprinnelige plass.. Denne får dobbel pakkvegger foran og bak, 2 eller 3 rammer med yngel, en ramme med honning og pollen, en innskuddsfôrer med fortynnet bifôr bakerst og plass til en eller 2 cellebyggerlister.. Resten av kuben med dronningen flyttes til annen plass i bigården. 

 

Dronningavl med NC-kassett

(Dag 0 svarer til omlarvingsdagen ved manuell omlarving).

Dag -8

Ta av lokket på baksiden og sett inn cellekopper. Sett på lokket igjen. Ta av lokket på forsiden (lokket med spalter) sett kassetten i kuben det skal avles fra.

Dag -5

Etter 3 dager stenges dronningen inne i kassetten bak lokket på forsiden (lokket med spalter). Sett kassetten i kuben. La den stå i ett til to døgn (24 – 48 timer).

Dag -4

Ta opp kassetten og slipp dronning ut. Ta av lokket på forsiden. Kontrollèr om det er egg i cellekoppene. I så fall sett tavlen med kassetten ned i kuben igjen på samme plass. 

Dag 0  "Omlarvingsdag"

Eggene er nå klekt og er blitt små larver. Overfør plastkoppene med larvene i til cellebyggerrammene. Sett rammene i cellebygger.

Dag 4-5

Klekkebur settes på forseglede celler

Dag 11

Krypeferdige celler settes i yngelavlegger eller parekassetter

Et regneark for planlegging av prosessen kan lastes ned her

(PS: Vi selger ikke NC-kassett. Den selges av bl a Finnskoghonning og Honningcentralen)

Samme produkt