Inntekter

Den mest vanlige inntekten med birøkt, som alle tenker på, er nok salg av honning.

Andre inntekter kan være produksjonstilskudd om du har fler enn 25 bifolk eller driver et gårdsbruk som har produksjonstilskudd på annet drift.

En kan også tjene penger på salg av dronninger, og salg av bifolk.

Du vil få betalt for voksen du selger.

Du kan tjene penger på pollen og propolis

Du kan ta betalt for pollinering av frukt.