Bigården

Valg av hvor du har bigården, og hvordan du setter kuben er en av nøkkelfaktorene i birøkten. Jeg var hos en av birøkterne som har levert mest honning over flere år, og han sa at flytting av kuben 5 meter, og endring av flyrettning for biene, endret honningutbytte dramatisk.