Modus basert birøkt - to dronning/to delere og minikube drift

Bjørge's birøkter kurs - stedet for deg som vil birøkting - siden er sist oppdattert 11.2.22

Start  Kantsoner Humlerogbier.no

November-Desember  Januar-Februar Mars-April  Mai-Juni Juli-August September-Oktober Driftsplan Økonomi Økologi       Siden eies av: Mennesker og Natur AS

Er du ny? Du bør starte med : 1) Bifolket  2) Bikuben sin oppbygging 3) Lover og regler 4) Økologi 5) Året