September og oktober

Dette er mulighetenes måneder. Jeg vil gjerne ta med de siste dagene i august også, fordi nå må biene hjem fra fjellet. Honningen må av, og forkar med sukker må på. Det kan være fristende å tenke at sommeren er så fin, så jeg venter litt med å ta av. Biene kan jo hente inn enda litt mer honning. Dette kan du gjøre, hvis du har fått produsert opp et lager av sukkertavler tidligere, men hvis ikke, så skal du vite at gradestokken synker fort utover i september. Biene skal ha ca 15 kg sukker pr.kube. Om det er en todeler, så ville jeg ha lagt på noen kilo.

En kan innvintre bifolk på 6 rammer og mer, men det er fullt mulig å innvintre fler bifolk i same kasse, slik at de får varmen fra hverandre.

September og oktober kan brukes til å lage avleggere, og en kan slå sammen bifolk. Mulighetene er der, men en bør ha lagt en plan for hva en skal, og ikke minst ha produsert det utstyret en trenger.