Økonomi

 Hvis du skal drive med birøkt som hobby, så er kanskje ikke økonomi det første du tenker, men det kan fort bli slik at hobbyen blir til en liten næring, som du kanskje må betale skatt og merverdiavgift av. Merverdiavgift har klare regler. I 2021 så er grensen for dette kr 50.000, men det er ikke slik at du kan at et overskudd på kr 50.000 uten å betale skatt. Skatteplikten inntrer når det en holder på med er egnet til å lage et overskudd. Derfor er det viktig at du fra første stund har en oversikt over hva du har brukt, fordi dette kan danne grunnlag for fradrag i inntekt.

 

 

Jeg har begynt å jobbe med et regneark, som du kan bruke til endel beregninger. Det er flere faner, men det er viktig at du fyller ut tallene i første fane, da dette danner grunnlaget for beregningene. Arket henter du her: