Vekst modus    Trekk og samle modus   Reproduksjon modus  Spare modus  Hvile modus

Vekst modus

Utfordringen i praktisk birøkt er knyttet til spørsmålet om hvilken av de tre faktorene som til enhver tid er minimumsfaktorene og setter grenser for bifolkets egglegging og vekst, hvilken tiltak en skal foreta for å fjerne hindringer, og hvordan en skal få en best mulig balanse mellom de tre faktorene. Mange av de driftsmessige tiltak om våren har å gjøre med å handtere denne utfordringen. Å sikre en god vårutvikling i bifolket tilpasset hovedtrekket er avgjørende både for driftingen i resten av sesongen og honningutbyttet.

Det finnes en rekke virkemidler og metoder/teknikker som kan brukes for å påvirke bifolkenes utvikling. De viktigste kan samles i tre hovedkategorier:

Overgangen til trekkfasen skjer gradvis etter hvert som det fødes flere bier enn det som er nødvendig til yngelpleie. Sterke bifolk forbereder samtidig reproduksjonsfasen. Allerede midt i vekstfasen begynner sterke bifolk å bygge dronningcellekopper og droneceller, og dronninga begynner å legge ubefrukta egg. Men det betyr ikke nødvendigvis at bifolket har kommet i reproduksjonsmodus.

I bifolk som ikke svermer vil vekstfasen, med hovedfokus på egglegging og yngelstell, vare i ca 10-12 uker og kulminerer normalt i juni-juli.

Vekstfasens forløp og resultat er i sterk grad påvirket både av bifolkets tilstand (bl.a. bistyrke, dronningas kvalitet, bifolkets helsetilstand) og miljøbetingelser (bl.a. tilgang på honning og pollen). Sverming avbryter vekstfasens naturlige forløp på en dramatisk måte.

Som en tommelfingelregel kan en regne med at det frem til ca 1.mai dør flere bier enn det fødes. Bifolket blir gradevis svakere til ca 1.mai, for deretter å vokse med økende fart. Men bifolkets styrke og miljøvilkår får dramatiske virkninger på utviklingsforløpet. Eksempelvis vil sterke bifolk (15000 bier, og dekker 7-8 tavler) under normale miljøvilkår begynne å vokse allerede fra siste uka i april, ha 30-40.000 egg/yngel midt i mai, og kulminere med en bistyrke på 60-70.000 i slutten av juni. Svake kuber vil kanskje først begynne å vokse fra mai, og bare nå opp i maksimal styrke på 8-10.000 juni/juli. Hvis vi ikke griper inn vil bifolk med 500-1000 bier (dekker ei tavle eller mindre) bli stadig svakere, og ofte dø ut i løpet april. Overlatt til seg selv vil de ikke klare å produsere nok yngel til å erstatte de gamle biene som blir borte av naturlige grunner.