Vekst modus    Trekk og samle modus   Reproduksjon modus  Spare modus  Hvile modus

 

2. TREKK/-SAMLEFASEN (Hovedfokus på innsamling av forråd)

Den biologiske hensikten med denne fasen er å utnytte trekket maksimalt, for dermed å sikre størst mulig honninglager. Bifolket går gradevis over fra fokus på yngelpleie til hovedfokus på trekk. Bifolkets trekkmotivering er på topp når bifolket har nådd en viss styrke, samtidig som dronninga er i god egglegging, det er mye åpen yngel, og det klekkes langt flere bier enn det som kreves til yngelpleie. Bifolket i trekkmodus og godt trekk vil ofte hindre dronningas egglegging ved å legge nektar i cellene straks yngelen har krøpet. Dronningas eggleggismuligheter blir sterkt begrenset. Dette fører til at dronningas ferromonproduksjon blir redusert. Dette kan i neste omgang føre til at bifolket går i svermemodus. Bifolket er nå også sterkt motivert til å produsere voks og å bygge ut rammer. Innsamling av for og forlagring prioriteres foran yngleproduksjon og vekst.

Trekkmotiveringen har meget stor betydning for bifolkets trekkpotensiale, og kanskje likte viktig for honningutbytte som bimengden. Svake bifolk tidlig i vekstfasen, bifolk med dårlige dronninger (lite yngelproduksjon), bifolk i hvilemodus er lite motivert for trekk.