Fra hobby til næring

Å gjøre en hobby til næring krever masse jobb, og planlegging. Du har kanskje hatt bier i noen år allerede, og kjenner til faget birøkt. Men å gjøre hobbyen til næring kan kreve mye.

Økonomiske betenkninger og defininsjoner

For det første må vi definere hva som er en næring. Regnskapsmessig/skattemessig så er dette definert som noe som kan gi en inntekt på sikt. Hvis vi tar dette som utgangspunkt, så skal en ikke ha veldig mange bifolk før en kan gå med overskudd, om en ikke har  masse investering. Som næringsdrivende blir en skattepliktig, men som birøkter så bil en få en svært fordelaktig beskatning av overskuddet ved at vi får et jordbruksfradrag. Som regnskapfører i over 30 år, innenfor landbruk, så er det viktig for meg å si at dette betyr ikke at hele overskuddet inntil nedre grense for jordbruksfradraget er skattefritt. En har også en personinntekt, den som danner grunnlaget for dine sykepenger og pensjon. Satsen for trygdeavgift er i 2021 11,4%

En annen viktig grense er når en blir momspliktig. Denne er nå i 2021 kr 50.000. Dette kan være nyttig å merke seg, for har du planer om å gjøre investeringer, så kan det lønne seg å vente til omsetningsgrensen er nådd, og du kan oppnå fradrag for merverdiavgiften på innvesteringen. Her er det ekstra viktig å merke seg at en ikke får fradrag for merverdiavgift på noen av innvesteringene som har dato på faktura før godkjennelsen av momsplikten.

Hvor er du i livet?

Å gjøre hobby til næring, kan som du ser av det over, spenne hele bredden fra å være en liten bi-næring til å være et heltidsjobb. Jeg tenker, at det her er viktig at du ser på hvilken livssituasjon du er i. Er du alene? eller har du ektefelle/samboer? Har du barn, og eventuelt i hvilken alder? Er i tilfelle hele familien involvert i dette? Grunnen for at du må tenke over dette, er at det kan være ganske belastene for en familie å måtte avstå å dra på ferie om sommeren, hvis du er nødt til å være på jobb.

Jeg er økonom, og jeg liker å sette fokus på økonomien. I 2014 gikk jeg på kurs i NAV, og lærte at det tar 3 år fra en starter en bedrift, til at en begynner å tjene penger. Er det mulig at du kan bygge opp bedriften ved siden av en annen jobb, slik at du/dere har en annen inntekt som kan dekke deres utgifter til å leve?

Å bygge stein på stein

Hvor skal du starte? Mange starter med å bygge seg et stor slyngrom, og kjøpe inn masse utstyr. Jeg tror dette er feil, om en ikke har penger en skal bruke. Jeg ville hatt fokuset på å bygge opp antall bifolk, til å produsere den mengden honning jeg trenger for å skape de inntektene jeg trenger. Min påstand er at du kan sitte igjen med samme overskuddet, med betydelig mindre investeringer, om du legger en god plan for hvordan du skal utvikle bedriften din. Derfor er jobben med å lage en god forretningsplan viktig..