Visjon

- Din visjon i en forretningsplan, skal være en ledestjerne for din virksomhet.

En visjon er et ideal, et bilde av en ideell verden eller situasjonen man ønsker å oppnå. Visjonen har ikke noe med det produktet man leverer å gjøre, produktene kommer senere, og gjennom dem forsøker man å bygge og fremme visjonen.

Visjonen, eller idealet, er noe vi aldri vil oppnå, men vi vil «dø i forsøket». Det er dette som gir arbeidet vårt mening, og som skaper en hensikt med det vi gjør.