Modus basert

Når en går fra hobbe til næring, så må en gå for en helt annen måte for å tenke birøkt på. En sier at et årsverk med bier er 250 bifolk. Skal du bruke 10 timer pr bifolk, så skal du da bruke 2500 timer på din birøkt, og mesteparten av dette skal da brukes i løpet av noen få uker. Dette går ikke. En har ikke tid til å sjekke absolutt alt, for å sikre seg mot alt. Og uansett om du sikrer deg, så skjer det helt sikkert noe.

Tanken bak modusbasert birøkt: Alle bifolk i en bigård skal behandles likt. Når vi setter på kasse, så gjør vi det på alle. Når vi setter på kasse 2, så gjør vi det på alle. - Så skjer det selvsagt unntak, der en ser at det ikke er nødvendig, men en har forberedt dette hjemme.

Vi vet at bifolk utvikler seg forskjellig, men vi har simpelthen ikke tid til å se det enkelte bifolk i en rasjonell birøkt.

TID ER PENGER. - DETTE ER TANKEN BAK

- SÅ VIL DET SKJE, AT DET STIKKER EN SVERM. Du er ingen dårlig birøkter, men du er en effektiv birøkter. Du produserer sannsynligvis mer honning med 50 bifolk som du bruker 100 timer på, enn du gjør med 15 bifolk som du bruker 150 timer på.

Å lære seg hva som skjer når, er derfor av avgjørende betydning. Du må kjenne området der du har dine bier. Jeg bor i et kystnært klima på Østlandet, og det er helt forskjellig fra en som har bier i Telemark, Innlandet, eller en Vestlandsfjord. Jeg kan, om jeg ønsker rekke både et bringebærtrekk her, og flytte det på et nytt bringebærtrekk.