Kritiske suksessfaktorer er forhold som er avgjørende for at målene nås. Når du definerer kritiske suksessfaktorer, er det et hjelpeskritt på veien mot å identifisere risikoer. Sett fokus på de faktorene som er viktigst for å lykkes med å nå målene - ikke bli for detaljert.

Jeg har i min forretningsplan:

At jeg eller min familie blir alvorlig syk. Det mest kritiske tidspunktet er ved innvintring. Når honning blir tatt av, må biene ha sukker. Jeg må lage rutiner for å gjøre en bigård ferdig om gangen. Alle bifolk skal ikke på lyngtrekk, slik at jeg kommer til å innvintre over lang tid. Det betyr at risiko for at hele birøkten skal bli ødelagt ved sykdom er tilnærmet null i dag. Erfaringsmessig så har venner i birøkterlaget hjulpet til ved andres sykdom. På lengre sikt så håper jeg at mine barn kan hjelpe til.

 

Jeg har i ettertid sett at været i er en kritisk suksessfaktor, som gjør at en kanskje må legge nye planer for året.